ค้นหา
Sign In    Sign Up
วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี เขาวัง เพชรบุรี เรือนขุนช้าง สุพรรณบุรี อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม พุทธมณฑล นครปฐม ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ราชบุรี หอคอยบรรหาร แจ่มใส สุพรรณบุรี น้ำตกป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
Western Labour Market Information Administration Center

ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในรายการ “เพื่อนแรงงาน” ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี คลื่นความถี่ 1593 KHz AM ทุกวันพุธ เวลา 15.30 – 16.00 น. ...เปลี่ยนพฤติกรรม ปรับแนวคิด ลดวิกฤตขยะโลก...


เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา ::
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ภารกิจกรมการจัดหางาน
บุคลากร
ข่าวสารด้านแรงงาน ::
ข่าวจากกระทรวงแรงงาน
ข่าวจากกรมการจัดหางาน
ข่าวในภูมิภาค
วารสาร ฉบับรายเดือน ::
ข่าวสารตลาดแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ตำแหน่งงานว่าง ::
ตำแหน่งงานว่างราชการ
ตำแหน่งงานว่างเอกชน
ตำแหน่งงานว่างพาร์ทไทม์
ตำแหน่งงานว่างคนพิการ
สาระน่ารู้ ::
เส้นทางสู่อาชีพ
อาชีพอิสระ
งานวิจัย-บทความ
ถาม - ตอบ ปัญหาด้านแรงงาน
สิทธิประโยชน์ที่คนงานควรรู้
แนะนำให้รู้จักอาเซียน
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ::
ภาคตะวันตก
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เอกสารอื่น ๆ ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ ::
ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันตก
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายไตรมาส
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก รายปี
รายงานผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก
รายงานการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตกที่ประสงค์จะทำงาน
รายงานการสำรวจทหารกองประจำการภาคตะวันตก
สถิติแรงงาน
กฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ.
ติดต่อสำนักงาน
สมาชิก
Sign In
E-mail
Password
 
Remember me
 


สถิติการเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม  
 วันนี้ 13  คน
 เมื่อวาน 74  คน
 เดือนนี้ 1,958  คน
 ทั้งหมด 432,703  คน
 สมาชิก 43  คน
     
แบบสำรวจ
ความคิดเห็นโดยรวมต่อเว็บไซต์
84%
7%
9%
ผู้ตอบคำถาม 147
        
รายการที่ link 
ถาม - ตอบปัญหาด้านแรงงาน
 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าจ้างแรงงาน มีอะไรบ้าง?


ถาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าจ้างแรงงาน มีอะไรบ้าง? ตอบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับค่าจ้างแรงงาน พิจารณาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ - ด้านของแรงงาน ซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น เมื่อมีการปรับค่าจ้างขึ้นจะทำให้แรงงาน มีรายได้เพิ่มจากเดิม มีเงินที่สามารถจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อสินค้าได้มากขึ้นหรือเรียกว่ามีการบริโภคเพิ่มขึ้น สินค้าต่าง ๆ ขายดีส่งผลให้ราคาสินค้ามีราคาสูงขึ้น หากมีจำนวนสินค้าโดยทั่วไปมีราคาสูงจากเดิมอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อได้ - สำหรับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือไม่ได้รับการปรับค่าจ้าง ก็จะได้รับผลกระทบจากการที่ส

  อ่านต่อ

กรณีสิทธิว่างงาน ผู้ประกันตนไม่สามารถไปรายงานตัว ได้ตามวันนัดรายงานตัว เนื่องจากปัญหาอุทกภัย สำนักงานประกันสังคมจะช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?


ถาม กรณีสิทธิว่างงาน ผู้ประกันตนไม่สามารถไปรายงานตัว ได้ตามวันนัดรายงานตัว เนื่องจากปัญหาอุทกภัย สำนักงานประกันสังคมจะช่วยเหลืออย่างไรบ้าง? ตอบ เนื่องจากผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถไปรายงานตัวกรณีว่างงานตามวัน เวลาที่กำหนดได้ ผู้ประกันตนหากสามารถเดินทางได้ ให้รีบติดต่อสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่/จังหวัด โดยด่วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่ไปประจำ ณ สำนักจัดหางานของรัฐทั่วไป เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีเหตุสุดวิสัยจากเหตุการณ์อุทกภัยจริง เจ้าหน้าที่จะมีการประสานงานกับสำนักจัดหางานกรุงเ

  อ่านต่อ

การที่นายจ้างใช้สิทธิปิดงานจนกระทั่งลูกจ้างทนไม่ไหว ถือว่าเป็นการเลิกจ้างหรือไม่


ถาม การที่นายจ้างใช้สิทธิปิดงานจนกระทั่งลูกจ้างทนไม่ไหว ถือว่าเป็นการเลิกจ้างหรือไม่ ตอบ มิใช่เป็นการเลิกจ้าง เนื่องจากนายจ้างใช้สิทธิปิดงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยระหว่างที่ปิดงานลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจากไม่มีการทำงาน หากลูกจ้างทนไม่ไหวและลาออกจากงานสามารถใช้สิทธิรับประโยชน์ทดแทนในกรณีลา ออกได้

  อ่านต่อ

ต้องการทำธุรกรรมด้านประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ตต้องทำอย่างไรบ้าง ?


ถาม ต้องการทำธุรกรรมด้านประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ตต้องทำอย่างไรบ้าง ตอบ สถาน ประกอบการจะต้องยื่นแบบสปส. 1-05และจะต้องมี E-mail Address ของสถานประกอบการด้วยเนื่องจากสำนักงานประกันสังคมจะแจ้ง User Id และ Password โดยส่งทาง E-mail ถาม ผู้ประกันตนต้องการดูการส่งเงินสมทบของตนเองจะต้องทำอย่าง ไร ตอบ ผู้ประกันตนจะต้องลงทะเบียนก่อน ซึ่งอยู่ในหัวข้อ สอบถามข้อมูล และสำหรับผู้ประกันตน โดยจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น และกำหนดรหัสผ่านเป็นตัวเลข6หลัก จึงจะสามารถดูรายละเอียดการส่งเงินสมทบของตัวเองได้ ทั้งนี้สามารถสมัครฟังรายละเอียดไ

  อ่านต่อ

ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเป็นการจ่ายซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือไม่


ถาม ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเป็นการจ่ายซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินค่าชดเชยตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือไม่ ตอบ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเป็นการจ่ายค่าทดแทนที่แตกต่างกับการจ่ายค่าชดเชย เนื่องจากค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นมาตรการที่ใช้คุ้มครองลูกจ้าง เมื่อถูกเลิกจ้างถือเป็นการทดแทนความเสียหายของลูกจ้างอันเนื่องจากการถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด รวมทั้งเป็นค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้ทำงานให้นายจ้างมาด้วยดี และได้นำหลักการจ่ายบำเหน็จบำนาญที่พิจารณาจากอายุงานมาผสมผสาน ซึ่งลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยในอัต

  อ่านต่อ

หากประสงค์ลาออกจากงานแต่นายจ้างไม่ยินยอม ต้องทำอย่างไร


ถาม หากประสงค์ลาออกจากงานแต่นายจ้างไม่ยินยอมให้ลาออกและไม่ยอมให้เขียนใบ ลาออก ดังนั้นเพื่อให้การออกจากงานอย่างถูกต้องตามระเบียบของบริษัท ต้องทำ อย่างไร ? ตอบ เมื่อลูกจ้างประสงค์จะออกจากงานก็ให้แสดงความประสงค์โดยต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีนายจ้างไม่ต้องการให้ลูกจ้างลาออกโดยหลักแล้วจะบังคับ ไม่ได้ ลูกจ้างมีความประสงค์ที่จะลาออกจะแจ้งด้วยวาจา (หาพยานรับรู้ไว้บ้าง) หรือจะเขียนเป็นหนังสือขึ้นเองก็ได้ หรือเขียนตามแบบฟอร์มของนายจ้างก็ได้ โดยระบุวันที่เราต้องการจะออกให้ชัดเจน และบอกล่วงหน้าหนึ่งงวดการจ่

  อ่านต่อ

หากภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของสามี ในกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่ ?


ถาม หากภรรยาไม่ได้เป็นผู้ประกันตนจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของสามี ในกรณีคลอด บุตรได้หรือไม่ ? ตอบ กรณีสามีเป็นผู้ประกันตนเพียงคนเดียว ภรรยาสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของสามีในกรณีคลอดบุตรได้ ถาม สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรมีหลักเกณฑ์อย่างไร ? ตอบ ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิกรณีคลอดบุตรจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ถาม ใช้สิทธิเรื่องคลอดบุตร ผู้ประกันตนชายหญิงสามารถใช้สิทธิคนละกี่ครั้ง ตอบ ใช้สิทธิได้คนละ 2 ครั้ง หมายถึง ชายเบิกได้ 2 ครั้ง หญิงเบิกได้ 2 ครั

  อ่านต่อ

เมื่อลูกจ้างลาออกหรือถูกเลิกจ้าง จะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน


ถาม เมื่อลูกจ้างลาออกหรือถูกเลิกจ้าง จะต้องทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน ตอบ ในขั้นต้นผู้ประกันตนจะต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงานโดยยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) พร้อมหลักฐานดังนี้ —สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน —รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว1 รูป —สำเนาหนังสือแจ้งการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09) —หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน (ถ้ามี) —และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนธนาคารใดธนาคารหนึ่ง 8 แห่ง ดั

  อ่านต่อ


1 to 8 of 8
 

00000
© 2008 - 2012 i4store.com. all right reserved. Privacy Policy | Term of use